İŞ ANALİZİ 

İşletmenizin ihtiyaçlarının analizi işletmenizin koşulları göz önüne alınarak yapılmalıdır. ERP başarısızlıklarında başlıca sebeplerden biri de ERP ürünün çözümleri ile işletme gerçeklerinin gereken detayda ele alınmamasıdır. Burada iş analizinin doğru yapılması , ekibin ve tüm ihtiyaçların doğru belirlenmesi çok önemlidir. Biz işin tüm detaylarını öncesini ve sonrasını , işletme süreçlerinin tümüne etkisini , mali yönlerini analiz etmeden karar vermenin yanlış olduğunu biliriz.Doğru analiz işletmenize maddi ve zaman yönü ile kazanç olarak geri dönecektir.